Reklamation

Beskriv ditt reklamationsärende så utförligt som möjligt för bästa möjliga hantering. Reklamationer görs alltid mot följesedelsnummer.

Exempel på uppgifter vi kan behöva när vi tar omhand din reklamation:

  • Kundnummer
  • Följesedelsnummer / Fakturanummer / Ordernummer
  • ISBN på reklamerade böcker
  • Beställt antal / Erhållet antal
  • Kollinummer
  • Kontaktperson inkl. telefonnummer

Har du fått för många eller för få böcker? Kontakta Bonnierförlagens kundservice på tel 08-696 84 10 eller reklamation@bonnierforlagen.se

Har du fått fel bok?  Kontakta Bonnierförlagens kundservice på tel 08-696 84 10  eller reklamation@bonnierforlagen.se

Har du fått fel pris? Kontakta Bonnierförlagens kundservice på tel 08-696 84 10 eller reklamation@bonnierforlagen.se

Har du fått en defekt bok? Om boken är skadad krediterar vi er.

Gör så här:

Ta en bild på defekten + det utrivna försättsbladet och mejla det till reklamation@bonnierforlagen.se. Skriv ”Defektretur” i ämnesraden. Skicka även med en förteckning som innehåller ISBN, titel, antal och inte minst ert kundnummer så att vi vet vem vi ska kreditera. Makulera sedan boken.

OBS: Om du misstänker att boken skadats i transporten, meddela ISBN, antal och följesedelsnummer till reklamation@bonnierforlagen.se.

Har du fått ett trasigt omslag? Kontakta Bonnierförlagens kundservice så undersöker vi ifall det finns extra omslag till boken i fråga.

Är du inte återförsäljare utan bokklubbsmedlem, så kontakta den bokklubb du är medlem i!