Köpvillkor

Bonnierförlagens

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 

Bonnierförlagens Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor Bokhandel gäller från och med 2018-01-01 och ersätter tidigare gällande försäljningsvillkor, skriftliga såväl som muntliga.

 

  • 1 Allmänna villkorens omfattning

Villkoren omfattar de i Bonnierförlagen ingående förlagen. Bonnierförlagens digitala format och beställningstryck ingår ej i avtalet . Aktuell lista finns på www.bonnierforlagen.se.

 

 

  • 2 Beställning och leverans

Inköp sker mot Bonnierförlagens ordinarie F-priser om inte annat avtalats.

 

Beställningar via elektroniska order levereras normalt från lager mot en aviserad leveransadress inom två arbetsdagar för ankomst till butiken dagen därefter. (Exempel: order lagda elektroniskt före kl 22.00 måndag levereras senast till mottagare under torsdagen). Samleverans av order sker där så är möjligt.

Vid manuell orderhantering (epost, fax, telefon etc) tillkommer en avgift om 50 kr per order. Möjlighet till snabborder finns mot extra kostnad, se bilaga 1.

Samtliga leveranser sker Fritt Bonnierförlagens lager (FCA och enligt Combiterms 2000). Av Speed Logistics godkänd speditör skall användas, se bilaga 2. Risken för varan övergår till köparen när varan avlämnats till Speditör, vilket innebär att reklamationer gällande skadat gods och saknade kolli skall ställas till Speditören. Större order levereras normalt på EUR-pall. Om kund ej accepterar palleverans, kan extra avgift utgå.

Reklamationer mot Bonnierförlagen angående leverans och/eller faktura skall ställas inom tio arbetsdagar efter mottagande av leverans. Vid fel bekostar Bonnierförlagen eventuell returhantering av godkänd reklamation.

Samtliga priser är angivna i svenska kronor. Försäljning till nya kunder sker efter särskild kreditprövning. För att bli kund hos Bonnierförlagen krävs en initial order om minimum 5 000 kronor. I övriga fall hänvisas till etablerade återförsäljare.

Fraktavgift debiteras kund enligt vid var tids gällande prislista.

  • 3 Betalning

Ordinarie inköp faktureras veckovis med samlingsfaktura och betalningsvillkor 60 dagar.

Realisationsinköp faktureras veckovis med samlingsfaktura och betalningsvillkor den 31 mars realisationsåret.

Inga faktureringsavgifter utgår.

Betalningspåminnelser skickas regelmässigt på alla förfallna fordringar. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. Har Bokhandel inte betalat trots utsända betalningspåminnelser överlämnas ärendet till inkasso för vidare behandling.

  • 4 Returvillkor

Generellt utgår ingen returrätt på beställda varor om inget annat avtalats.

  • 5 Övriga villkor

Mellanskillnadskreditering tillämpas inte. Presentationsexemplar utgår inte.