Villkor för konto

Kontovillkor

Bonnierförlagens Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor Kund gäller från och med 2023-01-01 och ersätter tidigare gällande försäljningsvillkor, skriftliga såväl som muntliga.

Kontovillkor

§ 1  Allmänna villkorens omfattning

Villkoren omfattar de i Bonnierförlagen ingående förlagen. Bonnierförlagens digitala format och beställningstryck ingår ej i avtalet . Aktuell lista finns på www.bonnierforlagen.se.

§ 2 Beställning och leverans

Inköp sker mot Bonnierförlagens ordinarie F-prislistor. Aktuella prislistor återfinns på www.bokinfo.se och https:\\aterforsaljare.bonnierforlagen.se. Moms och frakt tillkommer. Order läggs elektroniskt. Vid manuell orderhantering tillkommer en avgift om 50 kr per order. Fraktkostnaden framräknas per order vid ordertillfället.

Beställningar levereras normalt från lager mot en aviserad leveransadress inom två arbetsdagar för ankomst till kund dagen därefter. (Exempel: elektroniskt lagd order före kl 22.00 måndag levereras senast till mottagare under torsdagen. För manuellt lagd order gäller att den måste anlända Bonnierförlagen senast kl 14.00). Beställningar levereras normalt från lager inom två arbetsdagar. Samtliga leveranser sker Fritt Mottagaren (DDP och enligt Combiterms 2000).

Returrätt föreligger inte. Reklamationer mot Bonnierförlagen angående leverans och/eller faktura skall ställas inom tio arbetsdagar efter mottagande av leverans. Vid fel bekostar Bonnierförlagen eventuell returhantering av godkänd reklamation.

Samtliga priser är angivna i svenska kronor. Försäljning till nya kunder sker efter särskild kreditprövning. För att bli kund hos Bonnierförlagen krävs en initial order om minimum 5 000 kronor. I övriga fall hänvisas till etablerade återförsäljare.

§ 3 Betalning

Inköp faktureras mot order med betalningsvillkor 30 dagar. Inga faktureringsavgifter utgår. Betalningspåminnelser skickas regelmässigt på alla förfallna fordringar. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. Har kund inte betalat trots utsända betalningspåminnelser överlämnas ärendet till inkasso för vidare behandling.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR  

BILAGA 1

Snabborder

Genomförande

Snabborderhantering innebär att en order inkommen till Speed Logistics kundservice vardagar före 11.00. lämnar Speed Logistics enligt följande:

  • Utleverans samma eftermiddag med bokhandelns ordinarie leveranssätt med mottagarfrakt

Orderingång

Via telefon på 08-696 84 10.

Storleksbegränsningar

Order får innehålla max 100 böcker och 10 orderrader.

Överskrids något av maxkriterierna ses detta som en ny order.

Kostnad

Startkostnad för order är 100 kronor. Om över ett exemplar tillkommer 2 kr per/exemplar.

Exempel

En order på 20 böcker som inkommer före 11.00 lämnar Speed Logistics senast 16.00 samma eftermiddag. Kostnaden blir då 100 kr + 19 x 2 kr = 138 kronor 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 

BILAGA 2

Godkända speditörer/Åkerier Speed Logistics

Följande speditörer/åkare är godkända av Speed Logistics

Schenker

DHL

Postnord

Kungsbud

BEST transport

Om listan över godkända företag ändras informeras berörd kund av Speed Logistics senast tre månader innan förändringen sker.

För leveranser på pall finns följande alternativ:

  1. Anslutning till DHL eller Schenkers pallpool med ett pallregistreringsnummer som skall anges till Speed Logistics.
  2. Pallbyte i samråd med Speditör (gäller inte Schenker och DHL)
  3. Engångspall